25. 5. 2021 otevíráme sportovní halu.


Od úterý 25. 5. 2021 otevíráme sportovní halu ve Svitávce zatím ve dnech úterý, středa, čtvrtek a neděle od 16 hodin.

Prosíme o dodržování vládních nařízení.

Na vnitřním sportovišti může být 30 osob.

Při cvičení není nutný respirátor.

Všechny osoby, které vstupují a pobývají v prostoru provozovny musí splnit podmínku platného negativního PCR testu ne staršího než 7 dní, nebo antigenního testu ne staršího než 72 hod, nebo potvrzení o očkování (14 dní po ukončené 2. dávce), nebo potvrzení, že spadají do ochranné lhůty 90 dní od prodělání nemoci Covid-19.

Kolik osob může být najednou na sportovišti?

Maximální kapacita sportoviště je 1 osoba na 15 m2 a zároveň provozovatel neumožní více než 30 osob na sportovišti.

Personál se do tohoto počtu nepočítá. 

Odstupy mezi cvičícími osobami již nemusí být 2 m.

Skupina může tvořit až 12 osob. 

Jaká pravidla platí pro používání šaten, sprch a toalet?

Šatny a sprchy jsou veřejnosti nepřístupné pro převlékání či sprchování.  Prostor šaten je možné použít pro uložení tašek či venkovní obuvi, přičemž je nutné v prostoru šatny setrvat co nejkratší možnou dobu.