Víceúčelové hřiště


Radou městyse byl schválen provozní řád víceúčelového hřiště, který je vyvěšen přímo na hřišti, dále je zveřejněn na webových stránkách městyse.

Hřiště je v provozu, objednávky probíhají přes rezervační systém.
Cena je 50,- Kč/hod.
Klíče si můžete vyzvednout u správce haly.