Sportovní hala


Skončila hlavní sezóna sportovní haly, která se dá nazvat jako úspěšná. Mimo pravidelné rezervace byla hala každý víkend zaplněná různými turnaji. V létě by se zde měly konat soustředění extraligových týmů ve florbalu a volejbalu. Již teď se plní rezervace na příští rok.

Výsledek hospodaření k 31. 12. 2021 je zisk 124 957,- Kč. Celkové výnosy byly ve výši: 631 tis.., celkové náklady: 506 tis.

Stav bankovního účtu a pokladny k 31.12.2021 – 361 tis.

Díky zisku můžeme rozšiřovat služby – hala získala nové kvalitní ozvučení sportbaru a prostoru posezení před sportovní halou. V zázemí sportbaru byla pořízena nová digestoř.

Jaroslav Zoubek

starosta městyse Svitávka