V naší hale hraje fotbalový oddíl Žijeme hrou. Plný mladých šikovných fotbalistů, kteří jsou rozdělených do týmů podle věku.

přehled týmů:   předpřípravka

    mladší přípravka

    starší přípravka

    mladší žáci

    starší žáci

    mladší dorost

    starší dorost

Pro více info se podívejte na jejich stánky: https://www.zijemehrou.cz