Duben 2018


Stavební práce jsou hotové, nyní probíhá instalace technologií (vytápění, rekuperace vzduchu, osvětlení) a výmalba. Započaly také práce na venkovních terénních úpravách, výstavbě parkoviště a nové příjezdové cesty z ulice Hybešova. Součástí bude i nové veřejné osvětlené. Práce probíhají dle stanoveného harmonogramu. Termín dokončení – červen 2018. V letních měsících bude probíhat zkušební provoz. Slavností otevření je plánované na sobotu 25. srpna 2018.

V roce 2017 byla uhrazena částka 14 500 000,- z rozpočtu městyse, v letošním roce bude výstavba financována z úvěru ve výši 20 000 000,-.  Rozpočet výstavby sportovní haly včetně vybavení je ve výši 31 mil., ostatní částka 3,5 mil. se skládá z demolice staré tělocvičny, nové příjezdové cesty vč. veřejného osvětlení, pořízení nových parkovacích míst, které budou sloužit i pro ulici Hybešova a pro návštěvníky parku či vily.