Dočasné změny v provozním řádu k 26. 5. 2020:


Dočasné změny v provozním řádu k 26. 5. 2020:
1) Vstup do haly bude hlavním vchodem vždy 15minut před samotnou rezervací
haly (sportovci se setkávají před halou, neshlukují se ve vestibulu). V praxi to
znamená, že pokud bude čas rezervace například od 17:00, umožní pracovník
haly vstup do zázemí pro sportovce dané skupině sportujících v čase 16:45.
Všichni půjdou jako jedna skupina. Dále bude pracovník haly kontaktovat
osobu, která danou skupinu sportovců „zastřešuje“ a tyto pokyny ještě
připomene, případně vysvětlí aktuální omezení v provozním řádu.

1) Opuštění haly bude hlavním vchodem vždy do 15minut po samotném ukončení
rezervace haly. V praxi to znamená, že pokud bude čas rezervace například do
18:00, opustí skupina sportovců halu nejpozději do 18:15. Jako poslední
opouští halu osoba, která danou skupinu sportovců „zastřešuje“.

2) Přístup do šaten pro sportovce bude umožněn pouze částečně. Pracovník haly
určuje, zda bude možnost využít šatny a popř. sprchy.

3) Přístup do prostor tribuny bude uzavřen.

4) Pro sportující budou přístupná WC v přízemí (čistá chodba). Tímto opatřením
bude mít služba na hale vše pod dohledem, navíc s možností operativní
desinfekce.

5) Ve sportovní hale dodržujeme platná hygienická i jiná opatření, která budou
v daný den aktuálně platná. Jako například k 25. 5. 2020:
– na sportovišti se nachází ve stejném čase nejvýše 300 osob
– vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně 2 metry
– sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek
dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének,
– na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou

6) Při vstupu si každý desinfikuje ruce připravenou desinfekcí.

7) Pokud bude hala pronajata v rámci jednoho dne například na turnaje nebo
zápasy, bude se vždy daná akce komunikovat se správcem sportovní haly, kdy
bude možné některá opatření upravovat (otevření části hlediště, zpřístupnění
WC 1NP…) Vždy však a v souladu s platnými předpisy.

8) Pracovník haly provádí pravidelnou desinfekci či větrání haly tak, jak je v danou
chvíli potřeba. Nájemcům bude doporučeno, aby sportovní halu využívali
především pro sportovce.

9) Posilovna zůstává nadále uzavřena, z důvodu nemožnosti splnění podmínek
dodržení platných hygienických a jiných opatření.

10) Malý sál bude otevřen ve stejném režimu jako hala.

11) Sport bar bude otevřen dle podmínek pro provozování restaurací ( zodpovídá
nájemce Sportbaru). Do Sport baru nebude možný vstup z haly.